Formaattikysymykset animaatioprosessissa

Sanalla ”formaatti” tarkoitettiin ennen digitalisaatiota yksinkertaisesti tallennusmediaa. Esimerkiksi VHS-kasetti oli videoformaatti. Nykyään sanalla ”formaatti” viitataan laajempaan kirjoon erilaisia ominaisuuksia, jotka liittyvät median tallentamiseen. Animoija kohtaa digitaalisessa ympäristössä jatkuvasti formaattiin liittyviä valintoja. Millä resoluutiolla työ tallennetaan tai renderöidään? Mitä kehysnopeutta (framerate)

Mitä animaatio on?

Englanninkielen sana ”animation” on varsin mielenkiintoinen. Substantiivina se tarkoittaa yksinkertaisesti elävää ja virkeää, eikä siis välttämättä liity mitenkään elävän kuvan taiteenlajiin. Tämä elävä ja virkeä kuvaa kuitenkin tietyssä mielessä hyvin myös liikkuvan kuvan animaatioprosessia, jossa liikkumaton tehdään eläväksi. Kun puhutaan