Formaattikysymykset animaatioprosessissa

Sanalla ”formaatti” tarkoitettiin ennen digitalisaatiota yksinkertaisesti tallennusmediaa. Esimerkiksi VHS-kasetti oli videoformaatti. Nykyään sanalla ”formaatti” viitataan laajempaan kirjoon erilaisia ominaisuuksia, jotka liittyvät median tallentamiseen. Animoija kohtaa digitaalisessa ympäristössä jatkuvasti formaattiin liittyviä valintoja. Millä resoluutiolla työ tallennetaan tai renderöidään? Mitä kehysnopeutta (framerate)

Mitä animaatio on?

Englanninkielen sana ”animation” on varsin mielenkiintoinen. Substantiivina se tarkoittaa yksinkertaisesti elävää ja virkeää, eikä siis välttämättä liity mitenkään elävän kuvan taiteenlajiin. Tämä elävä ja virkeä kuvaa kuitenkin tietyssä mielessä hyvin myös liikkuvan kuvan animaatioprosessia, jossa liikkumaton tehdään eläväksi. Kun puhutaan

Animaatiotermit suomeksi

Tässä artikkelissa listataan keskeisiä animaatiotermejä ja niiden suomennoksia: Frame = Kehys, kuva Yksittäinen kuva. Kun näitä yksittäisiä liikkumattomia kuvia näytetään nopeassa tahdissa perätysten, voidaan luoda illuusio liikkeestä. Keyframe = Avainkehys Tarinankerronnan kannalta tärkeä kehys. Esiintyy usein storyboardeissa (suomeksi kuvakäsikirjoitus), sillä tarinan

Keskeisiä animaatioelokuvia

Tässä artikkelissa listataan merkittäviä animaatioteoksia, joihin animaatiosta kiinnostuneiden olisi hyvä perehtyä vähintään yleissivistävässä mielessä. Lumikki ja seitsemän kääpiötä (1937), englanniksi Snow White and the Seven Dwarfs Disneyn Lumikki ja seitsemän kääpiötä -elokuvaa pidetään usein ensimmäisenä täyspitkänä käsinpiirrettynä animaatioelokuvana. Se menestyi aikanaan

Animaation 12 perusperiaatetta

Disneyn 12 animaation periaatetta esiteltiin vuonna 1981 julkaistussa kirjassa The Illusion of Life: Disney Animation, jonka kirjoittivat Disney-animaattorit Ollie Johnston ja Frank Thomas. Periaatteet toimivat yhä edelleen käyttökelpoisina ohjenuorina animoijille, joskin tietokoneanimaation yleistyminen on tuonut helpotuksia joihinkin esitellyistä kohdista. Katso havainnollistava